a termelést tervező, előkészítő és végrehajtó, támogató folyamatok, szakterületek vezetői és szakemberei, különös tekintettel a folyamattervezőkre, munkahely-kialakítókra, termelés közvetlen és közvetett irányítóira, a termelésprogramozás, a kapacitásgazdálkodás, a kapacitástervezés és a logisztika területeire.

A mennyiségi és minőségi követelmények meghatározásához és teljesítéséhez szükséges termelés-szervezési, -tervezési, -irányítási, ösztönzési, motiválási és mérési módszerek megismerése.

A cégvezetés elvárásainak megfelelően a tananyag kiválasztása, a tematika összeállítása és a képzési időtartam meghatározása elsősorban a német termelésszervezési, termeléstervezési és termelésirányítási ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemutatását, megismerését, megértését, a résztvevők szemléletének formálását szolgálja oly módon, hogy a megszerzett ismereteket hasznosítani is tudják napi munkájuk során.

MTM-Instruktorok és a REFA tanári szakképesítésével rendelkező több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek.

Production management tananyag (magyarul)

40-80, az igényelt üzemi gyakorlat és témaköröktől függően

Nemzetközi Production management tanúsítvány magyarul + németül/angolul