Az MTM Hungária Egyesület, a Magyar Ergonómiai Társaság és az Osztrák Ergonómiai Társaság 2022. július 6-8. között rendezte a 35. Ergonómiai Nyári Egyetem részeként a 11. Industrial Engineering Szakmai Napot Bugyin.

Rendezvényünkön részt vett közel 70 fő, akik közül sokan a korábbi rendezvényen is ott voltak, meghallgathatták hazai és külföldi vállalatok szakembereinek tapasztalatait és megoldásait.

Célunk olyan gyakorlati megoldások bemutatása volt, melyek rávilágítanak arra, hogy ergonómiai szempontok figyelembevételével, akár az MTM módszerek alkalmazásával (akár más gyártásfejlesztési módszerekkel ötvözve) milyen eredmények érhetőek el, és általa milyen előnyökhöz jut a vállalat.
Az előadások keretében körbejártuk – elméletben és gyakorlatban -, hogy milyen eszközökkel valósítható meg az egészségesebb és hatékonyabb munkavégzés. Hogyan integrálható a vállalati kultúrába, folyamatokba az MTM és vagy az ergonómiai gondolkodásmód.

The MTM Hungária Association, the Hungarian Ergonomic Society and the Austrian Ergonomic Society organised the 11th Industrial Engineering Professional Day in Bugyi, 6-8 July 2022, as part of the 35th Ergonomic Summer University.

Our event was attended by nearly 70 participants, many of whom had also attended the previous event, and had the opportunity to listen to the experiences and solutions of experts from national and foreign companies.

Our aim was to present practical solutions that show how ergonomics can be taken into account and how MTM methods (or combined with other production development methods) can be used to achieve results and benefits for the company.
The presentations will explore, in theory and in practice, the tools that can be used to achieve healthier and more efficient work processes. How to integrate MTM or ergonomic thinking into company culture and processes.

11. Industrial Engineering Szakmai Nap

A képre klikkelve látható az eseményről készült videómontázs. / Click on the image to see a video montage of the event.

A rendezvény házigazdája, az OBO BETTERMANN Hungary Kft – tagvállalatunk – képviseletében Strauss Pierre cégvezető köszöntötte a résztvevőket. Majd a szervezők részéről Dr. Szabó Gyula, Magyar Ergonómiai Társaság elnöke és Dunajcsik Zoltán, az MTM Hungária Egyesület elnöke szervezetük rövid bemutatását követően felkonferálta az előadókat.

Elsőként Prof. Izsó Lajos a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről mesélt aktuális kutatásáráról. Arról, hogy az ErgoScope munkaszimulátor és a mesterséges intelligencia alkalmazása az MSD (vázizom-rendszeri elváltozások) és munkahelyi balesetek megelőzésére miként hasznosítható a munkaerő kiválasztás során. A kutatás alkalmazása számos szervezet hasznára válhat.

A kávészünetet követően visszatérő előadónk, Gabriele Caragnano, a PwC partnere és Fondazione Ergo műszaki igazgatója az ISO TR 23076 standardot ismertette, mely módszertani hivatkozási alapot nyújt az ismétlődő manuális ipari tevékenységek esetén a napi munka megfelelő mennyiségének meghatározására szolgáló eljárásokhoz. A modell célja, hogy az ipari mérnökök számára iránymutatást adjon, hogy a tervezett ciklikus munka által generált biomechanikai terhelést vagy helyi izomfáradást az ISO 11228 és az ISO 11226 szabványban meghatározott határértékeken belül tartsák.

A kávészünetet követően a második külföldi előadó, Mathias Gebler, a Volkswagen konszern ipari mérnökségének egyik irányítója bemutatta, miként változik a vállalatcsoportnál a termelési munka gazdasági és humán szempontok szerinti tervezése és irányítása a közeljövőben. Kiderült, hogy az MTM-HWD, az MTM új folyamatépítő elemrendszere fontos összekötő elemként szolgál a digitális eszközök között a munkatervezésben, a munkarendszerek hatékonyságának, és egyidejűleg a dolgozók munkafeltételeinek javításában.

Az ebédszünetben a gasztronómiai élvezetek mellett alkalom nyílt a kapcsolatépítésre. Új és régi partnereink, valamint korábbi tanfolyamaink résztvevői örömmel üdvözölhették egymást és az előadókat. Feltehettek kérdéseket, melyekre az előadások után már nem volt lehetőségük.

The host of the event, OBO BETTERMANN Hungary Kft – our member company – was represented by Pierre Strauss, Plant manager, who welcomed the participants. Then, Dr. Gyula Szabó, President of the Hungarian Ergonomics Society and Zoltán Dunajcsik, Chairman of the MTM Hungária Association, gave a short introduction of their organisations and then introduce the lecturers.

First, Prof. Lajos Izsó from the Budapest University of Technology and Economics spoke about his current research work. He talked about how the ErgoScope work simulator and the use of artificial intelligence for the prevention of MSD (musculoskeletal disorders) and workplace accidents can be used in the selection of personnel. Many organisations could benefit from the application of this research.

After a coffee break, our returning speaker, Gabriele Caragnano, Partner at PwC and Technical Director of Fondazione Ergo, presented ISO TR 23076, which provides a methodological reference for the procedures to determine the fair quantity of work within a working day in industrial operations with repetitive manual work cycles. The goal of the model is to guide industrial engineers to keep the biomechanical load or local muscle fatigue generated by the planned cyclical work within the limits defined in the ISO 11228 series and ISO 11226.

After the coffee break, the second foreign lecturer, Mathias Gebler, a manager in the Volkswagen Group’s industrial engineering department, presented how the planning and management of production work within the Group will change in the near future from an economic and human perspective. It turned out that MTM-HWD, MTM’s new process-building block system, provides as an important link between digital tools for work planning, improving the efficiency of work systems and, at the same time, the working conditions of employees.

The lunch break was a great opportunity to network while enjoying gastronomy. New and old partners, as well as participants of our previous courses, were happy to welcome each other and the speakers. They were able to ask questions that they could not ask after the presentations.

Gergely Bálint, az Audi Hungária Zrt., ipari mérnöke elhivatottan mesélt arról, hogy az IE terület a járműgyárban milyen rendszerben működik, és hogyan tervezik azt a HWP felhő alapú rendszerrel kiváltani. Betekintést nyerhettünk az MTM-HWD (Human Work Design) tervezett használatába, mellyel egyidejűleg érhető el a munkafolyamatok pontosabb leírása, időbeni értékelése és azok ergonómiai kockázatának értékelése.

Ötödikként Prof. Dr. Peter Kuhlang, Dr. Thomas Finsterbusch és Dunajcsik Zoltán a One-MTM német és magyar vezetői élő példán keresztül, szoftvertámogatással mutatták be az MTM-HWD módszert. Láthatóvá vált, hogy az eddigi rendszerekkel szemben az új eljárás mennyivel nyomon követhetőbben és transzparensebben vezeti le a folyamat értékelését, és válik a digitális folyamatmodellezés részévé.

Az utolsó előtti előadást Póczi Anett a Fraunhofer Austria Research kutatási asszisztense és Thomas Gehart a THANOS Gmbh ügyvezetője tartotta. Kiváló előadásukban bepillantást engedtek számunkra, hogy miként számítható ki valós időben az egyes komissiózási megbízások tervezett ideje és az ergonómiai terhelés értékelése. Az átlátható folyamatok és kapacitástervezés nem csak a menedzsmentnek hatalmas segítség, hanem előnyökkel jár az alkalmazottak beosztásánál, az objektív, átlátható teljesítményértékeléskor is. Tapasztalatuk sokunk munkáját elősegítheti.

Zárszóként Michael Wichtl a Osztrák Ergonómiai Társaság, főtitkárának előadását hallgathattuk meg, aki a Legyen könnyebb a teher – Lighten the Load“ kampány ausztriai tevékenységei kapcsán ismertette, hogy szomszédunknál az izom és mozgásszervi megbetegedések okozzák a  betegállományi napok több mint ötödét. Ez 1,6 milliárd euróval csökkenti a GDP-t évente. Továbbá minden 10. munkahelyi baleset oka a fizikai igénybevétel, azaz az MSD egy lehetséges következménye a munkahelyi baleset.

Idén az az Ergonómiai Nyári Egyetem keretében további napokkal bővült a program: csütörtökön gyárlátogatásra kerül sor, házigazdánk az OBO BETTERMANN Hungary Kft. Bugyi településen található gyárában. Július 8-án további rövid szakmai bemutatókat, beszámolókat követően zárult le a 35. Ergonómiai Nyári Egyetem.

A kérdőívek szerint a jelenlévők hasznosnak tartották, és magas színvonalúnak értékelték (5-ös skálán átlagosan: 4,7) rendezvényünket. Köszönjük!

Köszönjük azon ergonómusok / IE-szakemberek, vezetők és érdeklődők jelenlétét, akik a mindennapos kemény munkahelyi terhelés ellenére is rászánták e napot, hogy a 11. IE Szakmai Nap / ENYE révén tevékenységüket naprakész információkkal támaszthassák alá!

Köszönjük előadóinknak, hogy szakmai tudásukkal, felkészültségükkel és kitartó munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

Köszönjük partnereinknek az eredményes együttműködést!

11. Industrial Engineering Szakmai Nap

A képre klikkelve a részletes program letölthető pdf-ben

Bálint Gergely, industrial engineer at Audi Hungária Zrt., gave a passionate presentation on how the IE area at the car factory works and how they plan to replace it with the HWP cloud-based system. We were given an insight into the planned use of MTM-HWD (Human Work Design), which will simultaneously achieve a more accurate description of work processes, their time and ergonomic evaluation.

Fifthly, Prof. Dr. Peter Kuhlang, Dr. Thomas Finsterbusch and Zoltán Dunajcsik, the German and Hungarian managers of One-MTM, presented through a live example the MTM-HWD method with software support. It became visable how, in contrast to the previous methods, the new method makes the process evaluation much more traceable and transparent and becomes part of digital process modelling.

The penultimate presentation was given by Anett Póczi, Research Assistant at Fraunhofer Austria Research and Thomas Gehart, Managing Director of THANOS Gmbh. In their excellent presentation they gave us an insight into how to calculate in real time the planned time for each picking order and how to evaluate its the ergonomic load. Transparent processes and capacity planning are not only a huge help for management, but also have benefits in terms of employee assignment and objective, transparent performance evaluation. Their experience can help many of us.

In closing, we heard a presentation by Michael Wichtl, Secretary General of the Austrian Ergonomics Society, who, in the context of the „Lighten the Load” campaign in Austria, explained that musculoskeletal disorders account for more than a fifth of sick days in our neighbouring country. This reduces GDP by €1.6 billion a year. Furthermore, one in 10 accidents at work is caused by physical strain, which means that MSD is a possible consequence of an accident at work.

This year, the Ergonomics Summer University has added another day to the programme: on Thursday, a plant visit will take place, hosted by OBO BETTERMANN Hungary Kft. On 8 July, as the closing of the 35th Ergonomics Summer University further short presentations and reports were held.

According to the questionnaires, the attendees found our event useful and rated it as of high quality (average on a scale of 5 / 4.7). Thank you!

Thank you to the ergonomist/IE professionals, managers and interested parties who, despite the daily pressures of the workplace, took the time to update their activities through the Professional Day / Ergonomic Summer University!

Thank you to our lecturers for their professional knowledge, perparation and hard work that contributed to the success of our event!

Thank you to our partners for their successful cooperation!

11th IE Professional day

Click on the image to download the detailed programme in pdf format