Világhálózat

Az MTM Hungária Egyesület része egy erĹ‘s hálózatnak, melybĹ‘l profitálnak a tagok is.

Az MTM-et, mint a munkafolyamatokat leíró, értékelĹ‘ és optimalizáló egységes folyamatnyelvet, egyaránt elfogadják a vállalatok és a szociális partnerek. Az elismertség egyik bizonyítéka, hogy pl. Németországban több mint három millió ember dolgozik MTM módszer szerint. A magyarországi vállalatoknál is egyre terjed az alkalmazás. Igaz, egyenlĹ‘re inkább a nagyvállalatoknál (AUDI, Bosch, Veritas, Flextornics..), és nĹ‘ az igény a magyarországi képzések iránt. Ezt az igényt kívánja az MTM Hungária kielégíteni, és az 1975-tĹ‘l 1990-ig Magyarországon is működĹ‘ MTM képzési rendszert újraindítani, így hazánkat visszakapcsolni a nemzetközi MTM hálózatba.  

 

Nemzetközi MTM Igazgatóság (International MTM Directorate - IMD)IMD
Az IMD - mely öt kontinensen több mint 30 nemzet MTM Egyesületét fogja össze - missziója: az MTM-folyamatnyelvnek, mint a termelékenységmenedzsment globális standardjának, fejlesztése és a tagvállalatok versenyképességének biztosítása egy erĹ‘s hálózaton keresztül. E hálózatnak 2013-tól elĹ‘bb a Német MTM Egyesület Chapter-eként, majd 2016-tól önálló tagként Magyarország is része. Az 1957-ben az USA-ban alapított szervezet felügyeli a Methods Time Measurements szerzĹ‘i jogokat és koordinálja a világ MTM aktivitásait és együttműködését.

 

MTM a  világban
A globalizációval vándorol az egész Industrial Engineering. Ezáltal megnövekszenek a strukturális illeszkedési követelmények. EbbĹ‘l adódnak azonban lehetĹ‘ségek is minden olyan vállalat számára, mely hatékonyan termel, és minden helyszínen rendelkezésére állnak egységesen magas termelési standardok. Az MTM segít ezeket a lehetĹ‘ségeket kihasználni. Minden MTM egyesület intenzív együttműködésének a célja, hogy a vállaltokat abba a helyzetbe hozza, hogy kialakítási potenciáljait mind az anyavállaltnál, mind a világszerte lévĹ‘ telephelyeken azonos módon tárja fel.