MTM-AlkalmazĂł

DeutschMTM-Praktiker auf Deutsch / MTM-Practitioner in EnglishEnglish

A vállalatok számára az MTM széles körű felhasználásához a gyakorlati alkalmazásban kiegészítĹ‘ ismeretekre van szükség.

Kék KártyaAz MTM-Alkalmazó szeminárium egy MTM folyamatépítĹ‘ elemrendszer korábban megszerzett ismereteire épül, és átfogó képet ad:

 • a munkafolyamatok ergonómiai kialakításának alapelveirĹ‘l,
 • munkarendszerek tervezésérĹ‘l, kialakításáról és értékelésérĹ‘l hatékonysági és ergonómiai kritériumok figyelembevételével
 • megoldási változatok összehasonlításáról
 • esetpéldák feldolgozásával a kialakítási változatok kiválasztásáról és bevezetésérĹ‘l

 

Célcsoport: Szakemberek  és  vezetĹ‘k  az  Industrial  Engineering,  a  folyamatmenedzsment,  a tervezés, idĹ‘gazdálkodás, gyártástervezés és gyártásirányítás, termék- és üzemeszköz-konstrukció területérĹ‘l, gyártást folytató vállalkozók.
A szeminárium célja: üzemi feladatok kidolgozása a folyamatlánc mentén. Emellett a célok meghatározása és lehatárolása, megoldások kidolgozása és kiértékelése.
A képzés esettanulmányokra épül, melyeket a résztvevĹ‘k csoportmunkában dolgoznak ki. Az eljárási módokat és az eredményeket ezután a csoport – mint az üzemi gyakorlatban is – prezentálja.
Belépési feltétel:

MTM-1 Alap tanúsítvány és egy további építĹ‘elem rendszer (MTM-1, MTM-2, SD, UAS, MEK) igazolt ismerete.

Oktatók:

MTM-Instuktorok, tanácsadók, több évtizedes tapasztalattal rendelkezĹ‘ szakemberek.

Tananyag: MTM-Alkalmazói tananyag (magyarul)
Tanórák száma: 40
Tanúsítvány:

MTM-Alkalmazó részvételi igazolás magyarul

Az MTM-Alkalmazó szeminárium elvégzése és a házi dolgozat pozitív elbírálása az MTM-Alkalmazó képesítés (Kék kártya) megszerzésének elĹ‘feltétele.

A házi dolgozat bizonyítja az MTM eljárás gyakorlatban történĹ‘ felhasználását. A dolgozatban kerül bemutatásra, miként képes a résztvevĹ‘ meghatározott MTM építĹ‘elemek használatával megoldani az üzemi problémákat. 

MTM Alkalmazó Diploma /

Kék Kártya:

A Nemzetközi MTM Igazgatóság (IMD) megalkotta a "Kék Kártyá"-t, mint MTM-Alkalmazó /MTM Practitioner/ minĹ‘sítési fokozatot, mely dokumentum elismerése annak, hogy tulajdonosa az MTM eljárást tanulta és ismeri, valamint képes annak üzemi gyakorlatban történĹ‘ alkalmazására.

 

A házi dolgozat pozitív elbírálása esetén átadjuk a MTM-Alkalmazó Tanusítványt és a Kék Kártyát, amely nemzetközileg igazolja, hogy megfelelĹ‘ tudással és képességgel rendelkezik az MTM vállalati gyakorlatban való alkalmazásához, azaz
az MTM-Alkalmazó az MTM elemzések készítésének szakértĹ‘je: az eljárások kifejlesztési céljainak ismeretében határozza meg az idĹ‘t, alakítja ki a munkafolyamatot és -helyet.

 

 
A Kék Kártya érvényessége nemzetközileg igazolja tulajdonosa szakértelmének magas színvonalát. E szaktudást meglétét az MTM 3 évente felülvizsgálja.

 

 


A tanfolyam tematikája:

MTM alkalmazása a vállalatnál

 •  a vizsgálandó területek kiválasztása
 •  potenciálok felismerése és kiértékelése
 •  csoportmunka, KVP és KAIZEN az MTM keretein belül
 •  felhasználás a teljes értékteremtési lánc mentén

 

MTM alkalmazása a munkakialakításhoz - esettanulmányok

 •  6-lépcsĹ‘s-módszer
 •  kialakítási területek
 •  irányelvek és normák
 •  veszteségek feltárása
 •  kialakítási és kiértékelési megoldások gazdasági és ergonómiai kritériumok alapján

 

Az MTM-Alkalmazó szeminárium az eredmények prezentációjával fejezĹ‘dik be, melynek célja egy komplex feladat csoportmunkában való megoldása, emellett követi az MTM Hungária Egyesület és az Deutsche MTM-Vereinigung képzési- és vizsgaelĹ‘írásait.

 

Minden résztvevĹ‘ hozza magával a már megismert MTM építĹ‘elem rendszer(ek) tananyagait, adatkártyáit, valamint zsebszámológépet, továbbá lehetĹ‘ség szerint notebookot/laptopot a csoportmunkákhoz!


Helyszín: 1067 Bp., Csengery u. 78.
Tanfolyami díj*:

850 € + Áfa / fĹ‘ **

Időpont:

2020.06.03-05 és 11-12., 5 nap, 9-17h

2020.11.30-12.02 és 07-08., 5 nap, 9-17h

Jelentkezési határidĹ‘:
LegkésĹ‘bb a kezdési idĹ‘pont elĹ‘tt 10 nappal!

*tartalmazza a képzési díjat, a tananyagot, a házi dolgozat bírálati díját és a tanúsítványt

** vagy az ennek megfelelĹ‘ forint összeg a számla kiállításkori MNB közép árfolyamon

 

     

 

CsatolmányMéret
MTM-Alkalmazo Hazi19.pdf194.26 KB