MTM-1 és UAS felfrissitő szerminárium

Szeretné feleleveníteni tudását? Gyakorolna, vagy pontosabb elemzéseket szeretne készíteni?
A felfrissítĹ‘ szemináriumon gyakorlati példákon (elsĹ‘sorban filmelemzések) keresztül közösen átbeszéljük a kérdéses részeket - igény szerint az elmélet átismétlésével.

LehetĹ‘ségét biztosítunk a tapasztalatok átadására, bĹ‘vítésére - egyúttal az alkalmazási hibák csökkentésére - MTM-Instruktor(ok) szakmai irányítása mellett.

 

Célcsoport: Valamennyi korábbi hallgató
ElĹ‘feltétel: MTM-1 és / vagy UAS végzettség
Oktatók: MTM-Instuktor(ok), tanácsadók, több évtizedes tapasztalattal rendelkezĹ‘ szakemberek.
Tananyag: elemzĹ‘lapok, igény szerint kártyák, változások dokumentációja
Tanórák száma: 8
Tanúsítvány:
Részvételi igazolás

Opcionális program:

Az International MTM Directorate (MTM Nemzetközi Igazatóság - IMD), a tagországok nemzeti szervezeteinek ipari tapasztalatai, a szakmai szervezetek javaslatai és munkastruktúra elmúlt években történt változásainak hatására módosította az MTM-1 és UAS építĹ‘elemrendszert.

A 2009,2018-ban (MTM-1) és 2016-ban (UAS) hozott döntések alapján az IMD technikai platformján módosította a nemzetközileg egységes un. Master dokumentációt. E módosítások ránk nézve is kötelezĹ‘ek, így a módosítások az MTM-1 tekintetében 2019-tĹ‘l, míg az UAS esetén 2017-tĹ‘l induló tanfolyamokon képezik/képezték a tananyag részét.

Szervezetünk célja - a know-how frissítése mellett - a módosítások átadása, terjesztése az alkalmazók számára. 

 

DélelĹ‘tt bemutatjuk a változásokat, délután pedig gyakorlati feladatok megoldására kérjük fel a résztvevĹ‘ket, melyek a tesztek és a vizsgafeladatok refenciájaként fognak szolgálni.
Bemutatásra és átadásra kerülnek az új kártyák és a változások.

 

Ígény szerint, sor kerül még a TiCon használatának bemutatására fĹ‘ként az MTM-1 és MTM-UAS vonatkozásában. Emellett lehetĹ‘séget biztosítunk a TICon kipróbálására.

 

 


 

Helyszín: 1067 Bp., Csengery u. 78.
Tanfolyami díj:

150 € + Áfa / fĹ‘ *

Időpont:

2020.04.14, 9-16 óráig

* vagy az ennek megfelelĹ‘ forint összeg a számla kiállításkori MNB közép árfolyamon