Mit jelent az, hogy MTM?

Az MTM a Methods Time Measurement kifejezés rövidítése, magyarul módszeridĹ‘ mérés. A módszeridĹ‘ azt jelenti, hogy egy meghatározott munka elvégzéséhez szükséges idĹ‘ a tevékenységhez kiválasztott módszertĹ‘l függ.

Röviden:

„A módszer határozza meg az idĹ‘t”

 Az MTM olyan eljárás, mely

  • a mozgásfolyamatot standard folyamatelemekre bontja,
  • a mozgás kivitelezésénél fennálló befolyásoló tényezĹ‘ket rögzíti és
  • a folyamatelemekhez szabványos idĹ‘értékeket rendel.

 

Ezzel a módszerrel a munkafolyamatok különbözĹ‘ kialakítási lehetĹ‘ségei már tervezési fázisban összehasonlíthatók, és kiválasztható a legjobb megoldás. (best practice-orientáció)

 

Az MTM standardizált építĹ‘elemeivel történĹ‘ analitikus vizsgálattal meghatározható a munkafolyamatok (üzleti folyamatok) optimális kialakítása és idĹ‘szükségelete. Ezáltal a tevékenységrĹ‘l teljes képet alkotva az MTM lehetĹ‘vé teszi a teljes értékteremtési folyamat mentén a kialakítási tartalékok (szük keresztmetszet) felismerését és realizálását.

 

Ezért az MTM a termelési- és logisztikai vállalatoknál éppúgy alkalmazható, mint a karbantartási és szolgáltatási területeken. A szolgáltatási szektorban is elmondható az MTM-rĹ‘l: akár pénzügyi szolgáltató, akár hatóság, egészségügyi intézmény vagy ipari adminisztrációt végzĹ‘ vállalat – az üzleti folyamatai az MTM MOS-eljárással átláthatóvá tehetĹ‘k és pontosan leírhatók.    BĹ‘vebben

 

Az MTM - mint a munka- és idĹ‘gazdálkodás eszközrendszere - más elemi idĹ‘állandós rendszerekkel összehasonlítva világszerte a legjobban elterjedt. Az MTM a folyamatokat szisztematikusan tagolja, rendszerezi és láthatóvá teszi a befolyásoló tényezĹ‘ket. Azt a célt követi, hogy a munkarendszereket kezdettĹ‘l kezdve helyesen alakítsák ki.      BĹ‘vebben

Az 1940-es években megalkotott MTM-1 alapján további építĹ‘elem-rendszereket fejlesztettek ki különbözĹ‘ folyamattípusok (tömeggyártás, sorozatgyártás és egyedi gyártás) számára. Így az MTM a vállalatok számára világszerte egységes standard a manuális munkafolyamatok leírására és kvantifikálására. Már a 90-es években megkezdĹ‘dött az MTM fokozatos átalakulása elemi idĹ‘állandós rendszerbĹ‘l termelékenység-menedzsment rendszerré.

 

Az MTM eszközei lehetĹ‘vé teszik a leghatékonyabb eljárások meghatározását (benchmark), mivel az értéket nem képzĹ‘ alapmozdulatok csökkenthetĹ‘k vagy megszüntethetĹ‘k, a termelékenység maximalizálható (költségek elkerülése költségcsökkentés helyett alapelv). Az MTM idĹ‘menedzsment-rendszerével egyértelmű és áttekinthetĹ‘ idĹ‘standardok állapítók meg. A többrétegű idĹ‘struktúrával a legkomplexebb termelési eljárások is leképezhetĹ‘ek, melyek a klasszikus idĹ‘felvételi technikákkal komoly kihívást jelentenek.   BĹ‘vebben

Az MTM-hálózat az üzleti világ örökké növekvĹ‘ igényeihez mérten folyamatosan fejleszti eszközeit, hiszen a verseny, az innováció sosem áll meg. Ez ösztönözte a folyamatoptimalizáló eszközök kifejlesztését az alap(terv)fázisokra, azaz konstrukció-tervezés, folyamat-tervezés vagy üzlei tervezés szintjére. Ennek eredményeként egy 3 lépésbĹ‘l álló tervkoncepciót fejlesztettünk ki, mely azelĹ‘tt képes a folyamatokban rejlĹ‘ optimalizálási lehetĹ‘ségeket feltárni mielĹ‘tt még bevezetésre kerülnek.   

 

Az MTM eszközöket alkalmazva megvalósítható az erĹ‘források jobb kihasználása, költségmenedzsment valamint hatékonyság és termelékenység növelés. A felhasználók szerint az MTM pozitív hatással van az üzleti teljesítményre!

 

Az MTM kiválóan együtt alkalmazható a LEAN, Six Sigma, Kaizen, TPM, SMED, REFA módszerekkel.

 

MTM ismertető pdf-ben