Standard folyamat- és időmegállapítás - IE Basic (Industrial Engineering Alapok)

DeutschGrundlagen Industrial Engineering auf Deutsch / Industrial Engineering Basic in EnglishEnglish

 

"Az idĹ‘ több, mint pénz" (Széchenyi) - az idĹ‘ a vállalat egyik legfontosabb erĹ‘forrása, menedzselése kiemelt sikertényezĹ‘.

 

A gyártási- és munkafolyamatok, munkahelyek kialakítása, optimalizálása kulcsfontosságú a vállalati versenyképesség szempontjából, akárcsak az ezt megalapozó idĹ‘adatok. Hogyan kell az idĹ‘adatokat megállapítani? Milyen hatékony idĹ‘megállapítási módszereket alkalmazzunk?

Most 12 nap alatt segítünk elsajátítani a jól bevált német munkaszervezési és termelésirányítás módszertanokból azokat a standard (idĹ‘)adat megállapítási technikákat, amelyeket a német és hazai multinacionális vállalatok is alkalmaznak a termelési rendszereikben. A képzést úgy építettük fel, hogy a módszerekhez kapcsolódó házi feladatok, majd a képzést követĹ‘ vizsgafeladat alkalmassá tegyék a résztvevĹ‘ket a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására.

 

KezdettĹ‘l helyesen működtethetjük a teljesítmény-elĹ‘állító folyamatokat, ha a lehetĹ‘ legkorábban, a legnagyobb pontossággal ismerjük a feladatok idĹ‘szükségletét. Az IE Basic (Industrial Engineering Alapok) képzés során nem csak az idĹ‘mérés technikája sajátítható el, hanem az idĹ‘szükséglet befolyásolásának lehetĹ‘ségei és optimalizálása is.  

 • MitĹ‘l függ az idĹ‘?
 • Mikor és hogyan lehet mérni?
 • Mi az idĹ‘szükséglet összetétele?
 • Hogyan határozható meg a legkorábban és legpontosabban?
 • Hogyan tervezhetĹ‘ mérés nélkül, de nagy pontossággal a jövĹ‘beni feladatokra?
 • Hogyan lehet kalkulálni? Hogyan hat a költségekre?
 • Mi a szerepe a lean-menedzsmentben, a folyamatfejlesztésben és az optimalizálásban?

 

 

Képzési cél:

A résztvevĹ‘k a tanfolyam során elsajátítják a jól bevált német munkaszervezési és termelésirányítási módszertanokból azokat a standard technikákat, amelyeket a németországi és hazai multinacionális vállalatok is alkalmaznak a termelési rendszereikben  a gyártási- és munkafolyamatok, munkahelyek kialakításához és optimalizálásához.  

 

ElérendĹ‘ eredmény: A résztvevĹ‘:
 • Megismeri a tervezési, gyártási és munkaáramlási rendszereket
 • Rendszerezi és értékeli a munkafolyamatokat és munkafeladatokat
 • Ergonómiai szempontok szerint értékeli és alakítja ki a munkahelyeket
 • Képes az üzemi idĹ‘adatok megállapítására, elemzésére és kiértékelésére
 • Képes hatás(fok)elemzés megítélésre és (rész)idĹ‘felvételek elvégzésére
 • Jártasságot szerez az utalványozott idĹ‘k megállapítása és felhasználása terén
 • Megismeri a vállalatoptimalizálási folyamatok gyakorlati megvalósításának különbözĹ‘ módszereit.

 

Célcsoport: A termelést szervezĹ‘, elĹ‘készítĹ‘ és támogató területek (Industrial Engineering*) vezetĹ‘i és szakemberei, termelést folytató vállalkozók.
Oktatók:

MTM és REFA tanári szakképesítésével rendelkezĹ‘, több évtizedes üzemi szakmai tapasztalattal rendelkezĹ‘ tanácsadók, oktatók.

Tanórák száma: 96
Tanúsítvány: IE Basic tanusítvány magyarul + Német MTM-Egyesület IE Basic Zeugnis németül

*Az Industrial Engineering (IE) végig kíséri a munkafolyamatok tervezését és optimalizálását a folyamatlánc mentén. A termékkeletkezés teljes folyamatában összekapcsolja a műszaki, a munkatudományos, a szervezési, az üzemgazdasági és jogi szempontokat. Célja a termelékenység, a gazdaságosság és a rentabilitás növelése.
Az Industrial Engineering csak az utóbbi években vált önálló fogalommá, felváltotta a „munkaszervezés” fogalmat, de használatosak a: folyamatmérnökség, gyártástámogatás, -elĹ‘készítés, -fejlesztést elnevezések is. Ez nem azzal indokolható, hogy a fogalom korszerűbben cseng, hanem azzal, hogy a az IE alkalmazása és alkalmazási területe az utóbbi években jelentĹ‘sen kiszélesedett. DöntĹ‘ jelentĹ‘ségű az, hogy az IE a teljes termékkeletkezési folyamatot állítja a középpontba. Az engineering-rĹ‘l bĹ‘vebben
itt.

 


A képzés tartalmi súlypontjai:

 

 • IE alapelvek, és feladatok, vállalati folyamatok
  • IE feladatok a termékkeletkezés teljes folyamatában
 • IE alapok
  • Termelékenység fogalma
  • IE alapfogalmak (munkarendszer, munkafolyamat, folyamattípus, folyamatépítĹ‘elem, munkamegosztási formák),
  • Kapcsolatok az értékteremtési stratégiák, a termelési rendszerek és a munkarendszer között. 
  • A folyamatoptimalizálás alapelvei (cél- és feladatstrukturálás, folyamatstrukturálás, folyamatábrázolás)
 • IE-adatok mint döntési alapelvek
  • Összefüggések az átfutási idĹ‘ és kihasználás között
  • Tény- és elĹ‘írt idĹ‘ és azok lényeges különbsége Folyamatfelbontás és adatminĹ‘ség
 • Irányítási paraméterek: idĹ‘ és mennyiség
  • folyamat- és idĹ‘tagolás
  • vonatkozási mennyiségek
 • IdĹ‘adatok megállapítása
  • Vonatkoztatási teljesítmény fogalma és alkalmazása
  • IdĹ‘megállapítási módszerek: Tervszerű idĹ‘k, (idĹ‘felvétel, tervidĹ‘k, összehasonlítás – és becslés, önfelírás, elemi idĹ‘állandós rendszerek, önfelírás, folyamatidĹ‘k kiszámítása, MTM folyamatnyelv). Nem tervszerű idĹ‘k (multimoment eljárás, járulékos idĹ‘ felvétel)
 • Költségmenedzsment, folyamatértékelés, folyamat mutatószámok
 • Összefoglaló esettanulmány
 • Záróvizsga

 

Helyszín: 1067 Budapest, Csengery u. 78
Tanfolyami díj: 1 000 € + Áfa *
 IdĹ‘pont:

2018.09.19-21,26-28, 10.3-5,10-11,17., 12 nap, 9-17 óráig,

2019.02.13-15,20-22,27-28, 03.01,10-11,06-07,13., 12 nap, 9-17 óráig,

Jelentkezési határidĹ‘: LegkésĹ‘bb a kezdési idĹ‘pont elĹ‘tt 7 nappal

  * vagy az ennek megfelelĹ‘ forint összeg a számla kiállításkori MNB árfolyamon