6. Industrial Engineering Szakmai Nap összefoglaló

Az MTM Hungária Egyesület 2015. november 13-án rendezte a 6. Industrial Engineering Szakmai Napot Budapesten.
Több mint 50 fĹ‘ - akiknek jelentĹ‘s hányada a sikeres tavalyi rendezvényen is részt vett -, volt kíváncsi rendezvényünkön a hazai és külföldi vállalatok szakembereinek tapasztalataira és megoldásaira. Az esemény elĹ‘estéjén a vacsorával egybekötött - un. get together - keretében a résztvevĹ‘knek és az elĹ‘adóknak barátságos légkörben lehetĹ‘ségük nyílt szakmai tapasztalatcserére, kapcsolatrendszerük bĹ‘vítésére.

 

Célunk olyan gyakorlati megoldások bemutatása volt, mely rávilágít arra, hogy az MTM módszerek alkalmazása (akár más gyártásfejlesztési módszerekkel összefonódva) milyen elĹ‘nyökhöz juttatja a vállalatot, és általa milyen eredmények érhetĹ‘ek el. 
Az elĹ‘adások keretében körbejártuk - elméletben és gyakorlatban -, hogy milyen eszközökkel valósítható meg az egészségesebb és hatékonyabb munkavégzés. Hogyan integrálható a vállalati kultúrába, folyamatokba az MTM, s következetes használatával milyen eredmények érhetĹ‘ek el.

 

 

 

Dunajcsik Zoltán, az MTM Hungária Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevĹ‘ket. Megnyitójában a hazai és nemzetközi mérnökképzés és foglalkoztatás tükrében összefoglalta az MTM Hungária tevékenységének ez évi fĹ‘bb eseményeit és jövĹ‘ évi terveit. Kiemelte az instuktor képzés kapcsán 2015-ben honosított folyamatarchitechtúra szemináriumot, melynek segítségével tevékenység vagy termék alapon strukturálhatók a meglévĹ‘ folyamatok. Felhívta a figyelmet a Munkahely kialakítás workshopra, mely NFSZ-es engedélyszámmal rendelkezik, így állami vagy EU-s forrásból is finanszírozható.

 

 

Dr. Jozef Nanasi a Volkswagen AG. termeléstervezés, industrial engineering és indirekt területek konszern szintű vezetĹ‘jeként ismertette, hogy a világ egyik legnagyobb autógyárban az industrial engineering milyen kihívásokkal küzd. Megtudhattuk, vajon a közelmúlt eseményei voltak-e hatással a gyártási stratégiára és a munka termelékenységének befolyásolására. Továbbá, hogy a Volkswagennél a munkahelykialakítást a termékfejlesztéstĹ‘l a szériatermelésig mely MTM módszerek (UAS/EAWS) használatával, hogyan végzik.

 

 

A második elĹ‘adó kiemelte, hogy a Schaeffler Technologies konszernél is a standardizált és átfogó képzések adják a sikeres módszerhasználat alapját. Klaus Bruckdofer, gyártástervezési mérnök rávilágított, hogy a folyamatok újragondolása a felettesekkel és a dolgozókkal miként tarthatja folyamatosan magas szinten a termelékenységet és az ennek fenntartására irányuló késztetés szintjét.

 

 

A kávészünetet követĹ‘en Dr. Vargáné Dr. Papp Éva foglalkozás-egészségügyi orvos foglalta össze a mozgásszervi megbetegedések társadalmi terheinek szomorú és elgondolkodtató mutatószámait.
Bemutatta üzemorvosi szemszögébĹ‘l az EAWS ergonómiai kockázatbecslés-értékelést és annak a preventív és korrekciós monitoring lehetĹ‘ségeit. A téma „akut”-ságát jellemzi, a hallgatóság által feltett számos, a témához kapcsolódó kérdés.

 

 

 

Tamás Ádám ipari mérnök a munkahely tervezéshez használt eszközökrĹ‘l és módszerekrĹ‘l beszélt. Képekkel is részletesen illusztrált projektjének prezentációjából kiderült, milyen sikereket ért el Infineon Technologies Cegléd Kft.-nél a részletesen megtervezett munkahely kialakításával. MTM-UAS-t felhasználva - többek között - az alkatrésztárolókat 1-es nyúlási tartományba helyezte, így a rövidebb ciklusidĹ‘ mellett hozzájárult a munkahely jobb és balkezes operátori munkavégzésre alkalmassá tételéhez is.

 

 

 

Az ebédszünetben a gasztronómiai élvezetek mellett alkalom nyílt a kapcsolatépítésre. Új és régi partnereink, valamint korábbi tanfolyamaink résztvevĹ‘i örömmel üdvözölhették egymást és az elĹ‘adókat. Sor kerülhetett az elĹ‘adásokat követĹ‘en fel nem vetett kérdésekre is.

Egy gyár vagy gyárrészleg áttelepítése során és azt követĹ‘en egy vállalkozásnak számos nehézséggel kell szembenéznie. Nép Tamás, a kecskeméti ZARGES Kft. mérnökség vezetĹ‘je ezen feladatok közül a normaidĹ‘-rendszer MTM módszerrel végrehajtott teljes megújítását és strukturálását emelte ki, és beszámolt az eredményekrĹ‘l, tapasztalatokról.
Munkatársa, Polyák Csaba gyártás- és folyamatfejlesztĹ‘ mérnök részletekbe menĹ‘en ismertette a gyártásifolyamat építĹ‘elemekre történĹ‘ bontását és SAP-ba konvertálását iMTM alapú idĹ‘kártyák segítségével.

 

 

A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. részérĹ‘l Vámos Béla, munkamódszer szakértĹ‘ az MTM-Alkalmazó képzés lezárásaként beadott vizsgamunkáját láthattuk, amely – mint minden alkalmazói vizsgamunka - egy valós gyártásfejlesztési eseményt mutatott be. Érdekes elĹ‘adásával lehetĹ‘ség nyílt egy fedélzeti vezérlĹ‘ egység nagy sorozatban és cella rendszerben történĹ‘ gyártásának MTM-1-el végzett optimalizálásának alapos megismerésére.

 

 

FrissítĹ‘k után a szakmai nap utolsó elĹ‘tti elĹ‘adását Strauss Pierre, tagvállalatunk - az OBO BETTERMANN Hungary Kft. cégvezetĹ‘je (EIE) tartotta. Pierre - jókedélyű és a résztvevĹ‘k által legmagasabbra, közel maximálisra értékelt - elĹ‘adásában, beszámolt az MTM - OBO workshop tapasztalatairól. Arról, hogy az egy hónappal korábban kidolgozott javaslatokat felhasználva - minimális önköltség változással - miként fejlesztették jelentĹ‘sen a kábeldoboz gyártását és szinkronizálták annak taktidejét. A következményeket a videó tartalmazza.

 

 

Zárásként is a produktivitás növelésérĹ‘l illetve annak növekedésérĹ‘l esett szó, de rendhagyó módon a jelen (termelési) folyamatainak globális hatását vizsgálva. Dr. Antal Miklós, az ELTE ökológiai közgazdászának elgondolkodtató és idĹ‘ként megdöbbentĹ‘ okfejtése szegezett kérdést mindannyiunkhoz és vázolt fel alternatívákat. Vajon környezetileg fenntartható-e a folytonos gazdasági növekedés egy véges bolygón?

 

 

 

 A kérdĹ‘ívek szerint a jelenlévĹ‘k hasznosnak tartották rendezvényünket, és magas színvonalúnak értékelték. (5-ös skálán átlagosan: 4,5). Köszönjük!

 Köszönjük azon IE-szakemberek, vezetĹ‘k és érdeklĹ‘dĹ‘k jelenlétét, akik a mindennapos munkahelyi nyomás ellenére is rászánták e napot, hogy tevékenységüket naprakész információkkal támasszák alá a 6. IE Szakmai Nap révén!

Köszönjük elĹ‘adóinknak, hogy szakmai tudásukkal, felkészültségükkel és kitartó munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

Köszönjük partnereinknek az eredményes együttműködést!

 

5. Industrial Engineering Szakmai Nap  

Tags: