5. Industrial Engineering Szakmai Nap összefoglaló

Az MTM Hungária Egyesület 2014. november 14-én rendezte a 5. Industrial Engineering Szakmai Napot Budapesten.
Több mint 50 fĹ‘ - akik jelentĹ‘s hányada a sikeres, tavalyi rendezvényen is részt vett -, volt kíváncsi rendezvényünkön a hazai és külföldi vállalatok szakembereinek tapasztalataira és megoldásaira.

 

Célunk olyan gyakorlati megoldások bemutatása volt, mely rávilágít arra, hogy az MTM módszerek alkalmazása (akár más gyártásfejlesztési módszerekkel összefonódva) milyen elĹ‘nyökhöz juttatja a vállalatot, és általa milyen eredmények érhetĹ‘ek el. Kiemelt téma az idei évben a Termelékeny és egészséges munka, azaz az MTM és ergonómia kapcsolata volt.
Az elĹ‘adások keretében körbejártuk - elméletben és gyakorlatban -, hogy milyen eszközökkel valósítható meg az egészségesebb és hatékonyabb munkavégzés. Hogyan integrálható a vállalati kultúrába, folyamatokba az MTM és az ergonómia, s következetes használatukkal milyen eredmények érhetĹ‘ek el.

 

 

 

Dunajcsik Zoltán, az MTM Hungária Egyesület elnöke, köszöntötte a résztvevĹ‘ket. Megnyitójában összefoglalta az MTM Hungária tevékenységének ez évi fĹ‘bb eseményeit színezve a Nemzetközi MTM Igazgatóság (IMD) és a Német MTM Egyesület (DMTM) szakmai programjaival.
A köszöntĹ‘t követĹ‘en a nemzetközi és hazai szabályozási háttér tükrében beszélt a munkatevékenységre vonatkozó ergonómiai célokról és eszközökrĹ‘l. Részletesen ismertette a lassan DIN szabvánnyá váló egységes ergonómiai kockázat értékelĹ‘ rendszert, az EAWS-t (Ergonomic Assessment Worksheet), mely lehetĹ‘vé teszi az ergonómiai kockázatok hatékony és standardizált megállapítását már magyarul is.

 

 

A nyitó elĹ‘adáshoz kapcsolódva Dr. Steffen Rast, Deutsche MTM Gmbh. ergonómiai szakmai vezetĹ‘je az ergonomikusan kialakított munkahelyek elemzése, kiértékelése és kialakítása címmel mutatott be EAWS-re épülĹ‘ gyakorlati megoldásokat. A legújabb fejlesztésekre épülĹ‘ holisztikus index, EAWSdigital+ szoftverrel kiegészítve mutatott be sok szempontot figyelembe vevĹ‘ átalakítási példát a stuttgarti tréningcentrum eszközeit felhasználva.

 

 

A kávészünetet követĹ‘en Dr. Henrike Lendzian, a Sennheiser electronic functional department menedzsere a standardizált munkakialakítás tapasztalatit osztotta meg kis sorozatnál, sok variáns esetén. Ezek MTM alapú munkahely kialakítási lépéseinek összefüggéseit és szükségességét taglalta lean alapelvek mentén.

 

 

Negyedik elĹ‘adóként Jancsecz Zsolt, a Felina Hungária Kft. ügyvezetĹ‘je a ruhaipari termelékenység fejlesztésének folyamatába engedett betekintést. Bemutatta, hogy a verseny és a válság miatt milyen új kihívásokkal szembesültek a termelésben és az új modellstratégia kapcsán a művelet szintű termelékenység növeléstĹ‘l a folyamat szintű termelékenység fejlesztésig milyen megoldásokkal, milyen sikereket értek el részben az MTM segítségével.

 

 

Az ebédszünetben - a Trófea Grill éttermében – a gasztronómiai élvezetek mellett alkalom nyílt a kapcsolatépítésre. Új és régi partnereink, valamint korábbi tanfolyamaink résztvevĹ‘i örömmel üdvözölhették egymást és az elĹ‘adókat, s sor kerülhetett az elĹ‘adásokat követĹ‘en fel nem vetett kérdésekre is.

Vikram Sharma, Seres László és Hetesi Gergely, Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. ipari mérnökeinek kétnyelvű prezentációjából kiderült, milyen sikereket értek el felhasználva az MTM-1 elemzéseket az egydarabos anyaghozzávezetés (Single Piece Point of Use) bevezetésével a produktivitás növelése érdekében. Számos, kreatív példán keresztül megismerhettük, hogy a folyamatoptimalizálási elvek segítségével miként sikerült jobban a takt idĹ‘ kiegyenlítése ergonomikusabb munkahelyeket teremtve. Gergely beszámolt az októberi MTM - Bosch workshop tapasztalatairól, és hogy az ott kidolgozott javaslatokból mit is sikerül hasznosítaniuk a gyártásban.

 

 

A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. részérĹ‘l Palotai László ipari mérnök csoportvezetĹ‘ által a gyártási folyamatok kialakításának a tervezéstĹ‘l a végrehajtás kontrolljáig felmerülĹ‘ kihívásaira adott válaszokat ismerhettük meg ergonómiai aspektusból is. Vámos Béla, munkamódszer szakértĹ‘ érdekes elĹ‘adásában a módszertani műhely kialakításának szükségességét és munkahely kialakítási gyakorlatát mutatta be.

 

 

FrissítĹ‘k után a szakmai nap utolsó elĹ‘tti elĹ‘adását Dunajcsik László, MTM-Instuktor / REFA tanár, tanácsadó tartotta. Kapacitás-hasznosítási tapasztalatait felhasználva mutatta meg miként vélekedik a vezetés és mit mutat az objektív külsĹ‘ felmérés eredménye néhány vállalati példán keresztül a „Mire megy el az idĹ‘ a gyártóhelyen?” kérdéskörben. Bemutatta a multimoment mérési eredmények ergonómiai felhasználását a képernyĹ‘ elĹ‘tti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeinek vizsgálata kapcsán.

 

 

Zárásként Molnár Gáspár, European Industrial Engineer (EIE) rendszerelemzésében az ergonómia szervezeti és kognitív jellemzĹ‘ire irányította rá a figyelmet az ember / egyén környezetbe való illeszkedésének kapcsán. Saját termelés irányítási vezetési tapasztalatit beleszĹ‘ve – elgondolkodtató és derűs pillanatokat szerezve - beszélt az összekapcsolási pontokról és a dolgozók bevonásának lehetĹ‘ségeirĹ‘l, szükségességérĹ‘l.

 

 

A kérdĹ‘ívek szerint a jelenlévĹ‘k hasznosnak tartották rendezvényünket, és magas színvonalúnak értékelték. (Átlagosan 5-ös skálán: 4,2). Köszönjük!

 Köszönjük azon IE-szakemberek, vezetĹ‘k és érdeklĹ‘dĹ‘k jelenlétét, akik a mindennapos munkahelyi nyomás ellenére is rászánták e napot, hogy szakmaiságukat naprakész információkkal támasszák alá a 5. IE Szakmai Nap révén!

Köszönjük elĹ‘adóinknak, hogy szakmai tudásukkal, felkészültségükkel és kitartó munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

Köszönjük partnereinknek az eredményes együttműködést!

 

5. Industrial Engineering Szakmai Nap  

Tags: