4. Industrial Engineering Szakmai Nap összefoglaló

Az MTM Hungária Egyesület 2013. november 8-án rendezte a 4. Industrial Engineering Szakmai Napot Budapesten az Automotive Hungary Nemzetközi Járműipari Szakkiállítás keretében. 
Nagy sikerrel zárult a most elĹ‘ször megrendezett AUTOMOTIVE HUNGARY és társrendezvénye az AUTÓTECHNIKA szakkiállítás, ahol egy idĹ‘ben 200 kiállító mutatkozott be köztük az MTM Hungária is az 503-as standon. A kiállítást három nap alatt közel 7000 szakmai látogató kereste fel. Közülük 70 fĹ‘ - akik jelentĹ‘s hányada a sikeres, tavalyi rendezvényen is részt vett -, volt kíváncsi rendezvényünkön a hazai és külföldi vállalatok szakembereinek tapasztalataira és megoldásaira.


Célunk olyan gyakorlati megoldások bemutatása volt, mely rávilágít arra, hogy az MTM módszerek alkalmazása (akár más gyártásfejlesztési módszerekkel összefonódva) milyen elĹ‘nyökhöz juttatja a vállalatot, és általa milyen eredmények érhetĹ‘ek el.

 

 

Dunajcsik Zoltán, az MTM Hungária Egyesület elnöke, köszöntötte a résztvevĹ‘ket. Megnyitójában a közelmúlt és a várható autóipari és a felnĹ‘ttképzési trend tükrében összefoglalta az MTM Hungária tevékenységének ez évi fĹ‘bb eseményeit és jövĹ‘ évi terveit. Gratulált az elsĹ‘ MTM-Alkalmazóknak, akiknek magas színvonalú esettanulmányai a szakmai napon is bemutatásra kerültek. Kiemelte a lassan DIN szabvánnyá váló egységes ergonómiai kockázat értékelĹ‘ rendszert, az EAWS-t (Ergonomic Assessment Worksheet), melynek a Magyar Ergonómiai Társasággal közösen végzett honosítása folyik és a jövĹ‘ év elején válik elérhetĹ‘vé magyarul.

 

 

A köszöntĹ‘t követĹ‘en Lars Focken, a Deutsche MTM Gmbh senior consultant-je, az MTM szerepét elemezte a globális termelési rendszerek és trendek tükrében. Bemutatta az MTM válaszait a megatrendekre például, hogy az újonnan megjelent ProKon-A-val miként alakíthatók ki gyártáshelyesen a már automatizált folyamatok..

 

 

Második elĹ‘adóként Marie Karbusová, az MTM-Association for the Czech Republik and for the Slovak Republic, MTM-Instuktora - kapcsolódva Lars elĹ‘adásához - az MTM, az Ergonómia és a Lean termelés termelési folyamat- optimalizálásban betöltött szerepérĹ‘l beszélt. Beszélt az összekapcsolási pontokról és a dolgozók bevonásának lehetĹ‘ségeirĹ‘l szükségességérĹ‘l.

 

 

A kávészünetet követĹ‘en elĹ‘adásában Kemény Miklós, a FESTO-AM Kft. Termelési Műszaki Osztály vezetĹ‘je a szereldei terület folyamatfejlesztési tevékenységébe engedett betekintést. A VPEV vákuumkapcsoló termékcsalád szerelési folyamatának átalakítási példáján keresztül láthattuk, milyen sikereket értek el az MTM alaprendszer segítségével.

 

 

Lakiné Szabó Veronika, a Flextronics International Kft. ipari mérnökének prezentációjából kiderült, miért döntöttek az MTM-1 bevezetése mellett a produktivitás növelése érdekében. Számos, kreatív példán keresztül megismerhettük, hogy a folyamatoptimalizálási elvek segítségével miként sikerült jobban a takt idĹ‘ kiegyenlítése. Egyúttal a terület 40%-kos csökkentése mellett a hatékonyság - olykor hasonló arányú - növelése.

 

 

Az ebédszünetben - a Hungexpo "G" pavilonjának éttermében - alkalom nyílt kapcsolatépítésre. Új és régi partnereink, valamint korábbi tanfolyami résztvevĹ‘ink örömmel üdvözölhették egymást és az elĹ‘adókat, sor kerülhetett az elĹ‘adásokat követĹ‘en fel nem vetett kérdésekre is. A gyorsakna az Automotive szakvásár feltérképezésére is jutott idejük.

 

Tóth Róbert, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft., ipari mérnöke ismertette a startermotor gyártósor munkatartalmának elemzését követĹ‘ optimalizálás lépéseit. Kiválóan illusztrált példákból derült ki, hogy az MTM felhasználása hogyan segítette az optimalizálási lehetĹ‘ségek felismerését, és megvalósíthatóságuk értékelését.
Róbert kollégájától, aki szintén MTM Alkalmazó, Hetesi GergelytĹ‘l megtudtuk, hogy a munkahely és folyamatkialakítás során milyen ergonómiai eljárásokat használnak a Bosch gyárainál Miskolcon és világszerte.

 

 

 

TepertĹ‘ Tamás, a Veritas Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft., gyártáselĹ‘készítési mérnöke, a vállalat tevékenységének bemutatása után a náluk használt idĹ‘meghatározási módszereket ismertette. Az alkalmazási területek bemutatása mellett kitért arra, hogy az eddig használt és közösen kifejlesztett elemzési rendszereket (Veritas PBS-1, MTM-UAS, PBS-2) összehasonlítsa építĹ‘elem szintjén.

 

 

FrissítĹ‘k után a szakmai nap utolsó elĹ‘adását tagtársunk, Gregosits Zoltán, Audi Hungária Motor Kft., kísérleti mérnöke tartotta. Derűs pillanatokat szerezve sikerült összefoglalni a komplexitás mérésének lehetĹ‘ségét, és megtudhattuk milyen lehetĹ‘ségek adódnak a virtuális termék- és folyamatelemzésre a termékfejlesztés korai szakaszában.

Gregosits Zoltán

 

Köszönjük azon IE-szakemberek, vezetĹ‘k és érdeklĹ‘dĹ‘k jelenlétét, akik a mindennapos munkahelyi nyomás ellenére is rászánták e napot, hogy szakmaiságukat naprakész információkkal támasszák alá a 4. IE Szakmai Nap révén!

Köszönjük elĹ‘adóinknak, hogy szakmai tudásukkal, felkészültségükkel és kitartó munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

Köszönjük partnereinknek a gyümölcsözĹ‘ együttműködést!

 

4. Industrial Engineering Szakmai Nap